บริการของเรา

OUR SERVICES

ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ปรับปรุง และตรวจสอบทางวิศวกรรมลิฟต์/บันไดเลื่อนทุกชนิด

จําหน่ายพร้อมติดตั้งลิฟต์ และบันไดเลื่อน
ภายใต้แบรนด์ Nidec-Kinetek

ปรับปรุง ซ่อมแซม ลิฟต์และบันไดเลื่อน (Modernization)

ดูแลซ่อมบํารุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน (PM/CM)

รับผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ลิฟต์ และบันไดเลื่อน

ตรวจสอบลิฟต์ โดยวิศวกรรมระดับสามัญ, ภาคี สาขาไฟฟ้า และเครื่องกล

รับติดตั้ง เดินสายสัญญาณ ทดสอบลิฟต์และบันไดเลื่อนทุกยี่ห้อ

จําหน่ายพร้อมติดตั้งลิฟต์ และบันไดลื่อน ภายใต้แบรนด์ Nidec-Kinetek

ปรับปรุง ซ่อมแซม ลิฟต์และบันไดเลื่อน (Modernization)

ดูแลซ่อมบํารุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน (PM/CM)

รับผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ลิฟต์ และบันไดเลื่อน

ตรวจสอบลิฟต์ โดยวิศวกรรมระดับสามัญ, ภาคี สาขาไฟฟ้า และเครื่องกล

รับติดตั้ง เดินสายสัญญาณ ทดสอบลิฟต์และบันไดเลื่อนทุกยี่ห้อ