กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

โครงการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ NIDEC-KINETEK ( แบบไม่มีห้องเครื่อง )

พิกัดบรรทุก

800 กิโลกรัม

จำนวน

5 ชั้น 5 ประตู

ความเร็ว

1.0 m/s ( 60 เมตร/นาที )

ประตูเปิด-ปิด

2 บาน เปิดจากกึ่งกลาง

รับประกัน

2 ปี รวมอะไหล่ และ การบริการบำรุงรักษา เดือนละ1ครั้ง