ท่าอากาศยานเชียงใหม่

โครงการ

อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ NIDEC-KINETEK ( แบบไม่มีห้องเครื่อง ) พิกัดบรรทุก : 1,000 กิโลกรัม

พิกัดบรรทุก

1,000 กิโลกรัม

จำนวน

2 ชั้น 2 ประตู

ความเร็ว

1.0 m/s ( 60 เมตร/นาที )

ประตูเปิด-ปิด

2 บาน เปิดจากกึ่งกลาง

รับประกัน

2 ปี รวมอะไหล่ และ การบริการบำรุงรักษา เดือนละ1ครั้ง