มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการ

อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ NIDEC-KINETEK ( แบบมีห้องเครื่อง )

พิกัดบรรทุก

630 กิโลกรัม

จำนวน

6 ชั้น 6 ประตู ( แต่ละชั้นทาสีโถงลิฟต์ตามข้อกำหนด)

ความเร็ว

1.0 m/s ( 60 เมตร/นาที )

ประตูเปิด-ปิด

2 บาน เปิดจากกึ่งกลาง

รับประกัน

2 ปี รวมอะไหล่ และ การบริการบำรุงรักษา เดือนละ1ครั้ง