สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการทุจริตแห่งชาติ

โครงการ

ติดตั้งลิฟต์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ยี่ห้อ NIDEC-KINETEC (แบบมีห้องเครื่อง)

พิกัดบรรทุก

1000 กิโลกรัม

จำนวน

7 ชั้น 7 ประตู

ความเร็ว

1.5 m/s (90 เมตร/นาที)

ประตูเปิด-ปิด

จากกึ่งกลาง โดยอัตโนมัติ ปรับความเร็วได้

รับประกัน

3 ปี รวมอะไหล่ และการบำรุงรักษาเดือนละ 1 ครั้ง